Naše škola se zapojila do těchto projektů

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I - 0_18_063

Implementace Krajského akčního plánu Pardubického kraje, s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0./0.0./16_034/0008527, v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (I-KAP)

Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji 

Mentep 

Záložka do škol 

Prevence pro všechny

Zdravý životní styl