Rozvoj manuální zručnosti žáků

Projekt č. CZ.1. 07/1.1.00/57.1100

Příjemce dotace: Základní škola, Prachovice, okres Chrudim

Termín realizace: září 2015 - prosinec 2015

Účast v tomto projektu umožnila vybavit školní dílnu novými pracovními stoly a pracovní nářadím.