Základní informace o škole:

název: Základní škola, Prachovice, okres Chrudim

adresa: Chrudimská 57, 538 04 Prachovice

číslo účtu: 1145326399/0800

IČ: 70985693

právní forma: příspěvková organizace

zřizovatel: Obec Prachovice

vzdělávací program: Školní vzdělávací program "Tvořivá škola"

typ školy: základní úplná (1. - 9. ročník)

ředitelka školy: Ing. Jitka Holasová

zástupkyně ředitelky: Mgr. Eliška Ptáčníková

výchovný poradce: Ing. Jitka Holasová

metodik prevence: Ing. Jana Apltauerová

informace podává: Mgr. Eliška Ptáčníková

                                Ing. Petra Vomočilová


Základní škola Prachovice je úplná škola s 9 postupnými ročníky. V každém ročníku je nyní jedna třída. Kapacita školy je 300 žáků, ale v posledních letech ji navštěvuje méně než polovina z tohoto počtu. Škola má vymezenou spádovou oblast obec Prachovice a její části. Školní budova stojí v centru obce. Od hlavní komunikace je oddělena malým parkem. Za budovou se nachází prostorná zahrada a školní hřiště. V letech 2018 a 2019 byl na tomto pozemku vybudován malý sportovní areál.


Něco málo z historie školy

Povolení založit školu obec získala v roce 1863. Následující rok byl položen základní kámen budovy školy. V roce 1881 bylo přistavěno další patro školy. V letech 1952 - 53 začala stavba cementárny, což znamenalo příliv dělnických rodin a také růst počtu žáků. Původní budova školy už nestačila, proto byla plánována stavba nové budovy. Nová školní budova s třinácti učebnami byla slavnostně otevřena 3. září 1957 a slouží vzdělávání žáků do současnosti.