Nástup do školy a testování

V pondělí dne 12. 4. 2021 nastoupí do školy žáci 1., 2. a 5. ročníku. V následujícím týdnu žáci 3. a 4. ročníku. Platí povinnost ochrany úst a nosu dle současných pravidel. Podmínkou pro nástup do školy je negativní test na onemocnění COVID-19. Testování bude probíhat 2x týdně v pondělí a ve čtvrtek vždy ráno před začátkem vyučování pod dohledem pověřených osob.

Pokud rodič s testováním žáka nesouhlasí, tak žák do školy nenastoupí a má omluvenou absenci. Vyučující nemají povinnost pro něho připravovat distanční výuku.

Naše škola obdrží tzv. LEPU testy. Instruktážní videonahrávka je k dispozici zde.

Více informací k testování naleznete zde.  

7. 4. 2021


JAK SE LÉČILO DŘÍVE? 

Pojď bádat a zapoj se do soutěže!

Pro všechny, kteří rádi pátrají v historii je určena tato soutěž. Přesto, že je věkem omezena, může úkoly řešit celá rodina a pomoci tak svému školákovi zabodovat v Hamzově léčebně - Luže Košumberk.Víš, co všechno se dá vyrobit z použitých plastových víček?

Díky eko projektu CEMEX a ZŠ Prachovice se brzy dozvíš, k čemu poslouží nasbíraná víčka. Slovenská firma nám víčka přetaví a na konci školního roku se dočkáš dárku.

Zapoj se i ty do akce pořádané ke Dni Země. Stačí odkládat použitá čistá víčka jakékoliv barvy a do 15. května 2021 je odnést do žlutého kontejneru označeného plakátkem k akci.

Kontejner na víčka najdeš na školním pozemku u jídelny.


16. 3. 2021


ZÁPIS PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

1) Zápis proběhne bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

2) Žádost o přijetí k povinné školní docházce s kopií rodného listu dítěte je nutné zákonným způsobem doručit do školy od 12. 4. do 23. 4. 2021.

3) Žádost o odklad školní docházky je nutné doručit do školy nejpozději do 30. 4. 2021. Po tomto datu již nelze.

4) Žadatelé z předchozího školního roku 2020/21 s přiznaným odkladem novou žádost nepodávají.

5) Podrobnější informace jsou k dispozici zde.

Prachovice dne 9. 3. 2021

Jitka Holasová, ředitelka školy


Aktuální "Covidí" rozvrh pro 2. stupeň naleznete zde. 


Veškeré informace týkající se provozu školy, organizace výuky a mimořádných opatření jsou zákonným zástupcům sdělovány prostřednictvím elektronické žákovské knížky. Pokud jste ztratili heslo, vyzvedněte si ho ve škole.

ředitelka školy
Ing. Jitka Holasová


Vzhledem k novým epidemiologickým opatřením a zvýšenému riziku přenosu nemoci COVID 19, ruším setkání zákonných zástupců s třídními učiteli, které mělo proběhnout dne 23. 9. 2020 od 15.30. Další postup týkající se předání potřebných informací a způsobu volby do školské rady bude upřesněn během příštího týdne.

ředitelka školy
Ing. Jitka Holasová


Zahájení školního roku 2020/21

Slavnostní zahájení školního roku před budovou školy se vzhledem k současné situaci neuskuteční. Vstup do budovy bude žákům jednotlivých tříd umožněn v doprovodu třídního učitele v 8.00 hodin. Rodiče a jiné dospělé osoby mají vstup do budovy zakázán, vyjma rodičů a rodinných příslušníků žáků 1. třídy. Ti se mohou zúčastnit slavnostního zahájení ve třídě, ale žádáme je, aby použili roušky. Každý, kdo vstupuje do školy, je povinen použít desinfekci rukou.

Informace ze školní družiny

Přihlášky pro žáky 2. - 5. třídy lze vyzvednout 1. 9. 2020 od 7:30 hod. do 10:30 hod. u p. Dostálové, nebo 2. 9. 2020 u p. Hantlové nebo Skyvové. (Pro každý školní rok je nutné vyplnit přihlášku novou.)


Pozor!!!

veškeré informace ohledně mimořádného opatření naleznete nově zde.


Vysvědčení za školní rok 2019/20 bude vydáno dne 26.6. 2020 v 8:00 hod. Škola bude otevřena v 7:50 hod. Žáci, kteří se neúčastnili dobrovolné výuky musí před vstupem do budovy školy předat třídním učitelům čestné prohlášení o svém zdravotním stavu. Formulář je k dispozici na webu školy nebo k osobnímu vyzvednutí ve škole. Ten, kdo toto prohlášení mít nebude, nesmí do areálu školy vstoupit. Žáci budou přicházet a odcházet následujícím způsobem: boční vchod od hřiště - 2., 3., 9. třída, hlavní vchod - 1., 6., 7. třída, boční vchod od kuchyně - 4., 5., 8. třída.


Na základě § 24, odst. 2, zákona č. 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č. 16/2005 Sb. o organizaci školního roku vyhlašuje ředitel školy pro žáky, že dny 29. června a 30. června 2020 budou volným dnem. Případní zájemci z I. stupně o družinu (zájmové aktivity skupin) se přihlásí u M. Dostálové.

Vysvědčení za školní rok 2019/20 bude žákům vydáno 26. 6. 2020.Informace k nástupu do školy 8. 6. 2020

(aktualizováno 8. 6. 2020 10:55 hod.)


Vyhlášení nového termínu pro jednotné přijímací zkouškyDůležité upozornění

Další konzultační den, který se měl uskutečnit v úterý 17. března 2020 od 15:00 do 18:00 hod., se z důvodu mimořádných opatření vlády RUŠÍ.


Zápis do 1. třídy

Jakou podobu bude mít zápis letos naleznete zde. (aktualizováno 19. 3. 2020 ve 12:10 hod.)


Důležité upozornění ze školní jídelny


Pozvánka

Pozvánka


Pozor změna

2. konzultační den se uskuteční ve čtvrtek 28. listopadu 2019 od 15:00 do 18:00 hod. (místo původního termínu 3. 12.)

1. 10. 2019 (MM)


Smutná zpráva

O víkendu nás zastihla velmi smutná zpráva o úmrtí pana učitele Mgr. Stanislava Levinského, který na naší škole učil od roku 1983.

Pohřeb se koná v pátek 22. 11. 2019 ve 13:00 hodin ve smuteční obřadní síni v Chrudimi.

Kdo jste jej znali, uctěte jeho památku tichou vzpomínkou.

18. 11. 2019 (MM)


Jako pedagogové jsme dlouhodobě nespokojeni s přístupem vlády ke školství v ČR. Jednání premiéra i ministra školství v posledních dnech vnímáme jako nedůstojné, zejména z důvodu neustále se měnících příslibů a manipulativní až nepravdivé argumentace na veřejnosti. Zároveň však vnímáme negativní postoj veřejnosti ke stávce a nezvládnutý mediální obraz odůvodnění stávky ze strany odborů. Domníváme se, že kvalita českého školství je trvale ohrožena nespolehlivým a nekoncepčním přístupem politických elit v posledních desetiletích, ale středeční stávka a její zaměření tuto skutečnost neřeší.

Svoji práci máme rádi a ve středu 6. 11. 2019 se žákům školy budeme věnovat jako kterýkoliv jiný školní den. Stávku však podporujeme a některé z důvodů proč, jsou uvedeny v přiloženém dokumentu.

5. 11. 2019 (JH)

Aktualizovali jsem informace k přijímacímu řízení na střední školy. Více informací naleznete zde.

1. 11. 2019 (JH)

Původní stránky

Původní internetové stránky naší školy naleznete zde.

29. 10. 2019 (MM)

Přijímací řízení

Aktualizovali jsem informace k přijímacímu řízení na střední školy. Více informací naleznete zde.

24. 10. 2019 (JH)

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!

Ve čtvrtek 31. 10. 2019 dojde k přerušení dodávky elektřiny ve škole (ulice Chrudimská č. p. 57). Z tohoto důvodu bude ve školní jídelně podáván studený oběd. (viz jídelníček)

Děkujeme za pochopení.

17. 10. 2019 (MJ) 

DRAKIÁDA

  neděle 13. října 2019
  sraz: 14:30 hod. na křižovatce pod Kobylákem.

     Srdečně Vás zve Mgr. Jitka Horynová a sedmá třída.   

Aktualizovali jsme informace pro přijímací řízení na SŠ, více naleznete zde

5. října 2019 (MM)

Spustili jsme beta verzi nových internetových stránek, které postupně doplňuje o všechny důležité dokumenty. Informace. které zde zatím nenaleznete, najdete na jejich starší verzi zde.

27. září 2019 (MM)

Nové přihlašovací údaje do eŽK

Jak jsme Vás před časem informovali, dne 25. září byly z důvodu vyššího zabezpečení webové aplikace Elektronická žákovská knížka vygenerovány nové přihlašovací údaje, které byly rodičům předány na informační schůzce. Pokud jste se schůzky nezúčastnili, obraťte se na třídního učitele, jak potřebné údaje získat. 

25. září 2019 (MM)

Důležité upozornění

Z důvodu vyššího zabezpečení systému dojde ve středu 25. září 2019 od 11:00 hodin ke krátkodobému odpojení funkčnosti elektronické žákovské knížky. Během odstávky musí být zároveň pro rodiče vygenerovány nové přístupové údaje do elektronické žákovské knížky (staré loginy přestanou fungovat) a zároveň budou vygenerovány i přístupové údaje pro žáky.

Nové přístupové informace dostanete na třídní schůzce, která se koná téhož dne od 15:30 hodin.

17. září 2019 (MM)

Informační schůzka pro rodiče

se uskuteční ve středu 25. září 2019 od 15:30 hod. v kmenových třídách. Rodičům budou předány nové přístupové údaje do elektronické žákovské knížky. Dále budou zákonní zástupci opět seznámeni s obecnými informacemi ohledně omlouvání a uvolňování žáků, proběhne kontrola osobních údajů, které je škola povinna uchovávat.

16. září 2019 (MM)

"Poznej svoje okolí"

V pátek 6.9.2019 proběhl již tradiční projekt - Poznej svoje okolí. Každá třída si připravila svůj program. Kam letos zavítaly jednotlivé třídy, lze najít ve fotogalerii.

 10. září 2019 (MM)