Distanční výuka v ZŠ Prachovice

21.05.2021

Prožili jsme si nelehký rok převážně distanční výuky. Nelehký byl jak pro žáky, tak pro učitele. Všichni jsme se učili novým dovednostem - ovládání virtuálního vyučovacího prostoru (Google classroom), ovládání různých aplikací (meet, padlet, únikové hry...) a další ICT techniky. Vyučující museli často vytvářet úplně nové výukové materiály a ještě více využívat obsahovou nabídku internetu. Příprava jedné vyučovací jednotky trvala často více než hodinu, kontrola odevzdaných prací a odeslání zpětné vazby žákům další hodinu až dvě. Takže brzo ráno jsme my, učitelé i asistenti, začínali a pozdě večer končili. Vše jsme ale zvládli a své dovednosti v tomto směru rozšířili. Navzdory tradičnímu názoru části laické veřejnosti, že učitelé jsou doma a zase mají prázdniny.

Troufnu si tvrdit, že distanční výuku jsme v Prachovicích zvládli velmi dobře. Podařilo se nám zapojit do výuky všechny žáky, patnácti z nich jsme zapůjčili počítač nebo notebook. Ve spojení s pevným distančním rozvrhem pro každou třídu jsme nastavili účelná pravidla plnění školní práce a snažili se je důsledně dodržovat. Rozvrh obsahoval obvykle 2-3 hodiny offline výuky a 2-3 hodiny online výuky. Nebo také asistované meet hodiny, kdy žák plnil zadanou práci a na meetu byl po celou dobu jako poradce k dispozici vyučující. Účast v online hodinách byla povinná, nutnost omluvy zákonným zástupcem samozřejmá. Nešel Ti internet? Ověříme si to u dodavatele. Nemáš v dosahu žádné připojení - dáme Ti zdarma SIM kartu od  T-Mobilu. Práci z offline hodiny musíš v daném čase odevzdat, pokud ne, je to neomluvená hodina. Přijímá se jen řádná omluva od rodičů. Práci jsi neodevzdal, protože jsi nerozuměl zadání? Komentáře jsou od toho, aby ses zeptal. A podívej, já v historii počítače vidím, že jsi práci ani neotevřel.

Distanční hodiny jsme obohatili novými aktivitami - virtuálními exkurzemi, webineráři s odborníky z různých oborů, besedami se zajímavými osobnostmi nebo účastí v pohybové soutěži. Seznam těch nejzajímavějších aktivit je rovněž k dispozici na webu školy.

Podařilo se nám odstranit skryté záškoláctví, protože počítač se nedá obelhat. Printscreamy obrazovek, přehledy účastníků online hodin, historie přihlášení do kurzů, otevírání zadávaných prací atd., to vše lze lehce v PC dokladovat. Zde neplatí - já jsem Vám to odevzdal, já jsem neslyšel, já jsem nevěděl..... Počítač nelže. Máš rozbitý počítač nebo ho nemáš vůbec? Žádný problém, půjčíme Ti. Nemáte žádnou možnost internetového připojení? Budeš dostávat úkoly v papírové podobě. Přijď si pro ně nebo Ti je donese školní asistentka. Nezapomeň je vrátit v termínu. Tvrdíš, že jsme ti nic nedali? Práce budou předávány oproti podpisu o převzetí.

Na sdíleném disku jsme důsledně evidovali omluvenou a neomluvenou absenci. Samozřejmě, že ne všichni žáci se výuky vždy účastnili. Proto několik z nich dosáhlo i na vyšší počet neomluvených hodin. Nejvíce 87 v 1. pololetí. Okamžitě jsme řešili hlášením na školský odbor a sníženým stupněm z chování.

K našemu překvapení začátkem května provedené dotazníkové šetření, jehož výstupy jsou k dispozici na webu školy, ukázalo, že žáci kladně hodnotili právě tato nastavená pravidla. A že některým dokonce více vyhovovalo, když museli práci odevzdat v den zadání a ne např. až na konci týdne. Možná, že k těmto závěrům dospěli právě díky dlouhému trvání distanční výuky a tomu, že po prvotním nadšení "nemusím do školy, mohu si dělat, co chci" se u některých objevila nuda. Kladně hodnotili samozřejmě i to, že nemuseli ráno brzo vstávat. Někteří se dokázali do výuky připojovat z postele a v pyžamu.

17. 5. 2021 jsme všichni opět nastoupili do školy. Někteří se už velmi těšili, jiní si zvykli doma a do školy se jim příliš nechtělo. A my, učitelé, jsme hned po několika dnech bezpečně poznali, kdo během distanční výuky za monitorem svého počítače podváděl, řešení a výsledky jen "googloval", ničemu se nenaučil a kdo se opravdu vzdělával. A to je ten nejcennější výstup z distanční výuky. Někteří žáci se opravdu naučili "učit se", být samostatnými, přemýšlet nad zadanými úkoly, a proto se zlepšili i ve svých dovednostech. . Někteří ne. Uvidíme, zda se jim tento handicap podaří odstranit, zda využijí nabídky doučování ve škole nebo na letních doučovacích táborech, které, jak slibuje MŠMT, budou nabízeny v době letních prázdnin.

Nyní ale již všichni doufáme, že tento školní rok dokončíme prezenčně a že v prezenční výuce budeme pokračovat i v celém následujícím školním roce.


Jitka Holasová

ředitelka školy