Omlouvání žáků

Zákonní zástupci žáka jsou dle par.50 zákona č. 561/2004 Sb. tzv. Školského zákona povinni nahlásit škole důvod nepřítomnosti žáka nejpozději do 3 kalendářních dnů od vzniku jeho nepřítomnosti.

Pokud tak nekonají, škola má povinnost jejich porušování zákona ohlásit OSPOD. Následná písemná omluvenka v elektronické žákovské knížce nebo v omluvném listu musí být třídnímu učiteli doručena do 7 kalendářních dnů od skončení nepřítomnosti žáka, tedy od jeho nástupu do školy.

Po tomto termínu jsou hodiny označeny jako neomluvené!

Tato povinnost opět vyplývá ze zákona č. 561/2004 Sb, Školského zákona, v platném znění a ze školního řádu.