Přijímáme přihlášky ke stravování ve školní jídelně ve školním roce 2023/2024. Platnost přihlášky je 1 rok (na každý rok se podává přihláška nová).

Obědy se vydávají v době od 11:25 hodin do 12:45 hodin.

Ve školním roce se obědy přihlašují a odhlašují nejpozději den předem do 13:00 hodin prostřednictvím aplikace www.strava.cz nebo telefonicky - kuchyň 469 663 839, kancelář 777 350 407. Pouze ve výjimečných případech (např. náhlé onemocnění) ráno ve školní kuchyni (469 663 839) v době od 7:00 do 7:45 hodin. Neodebrané a neodhlášené obědy jsou považovány za odebrané (za tyto obědy bude započítána úhrada).

Objednávání stravy internetem

V rámci zkvalitňování služeb jídelny Vám nabízíme službu objednávání obědů přes internet prostřednictvím aplikace www.strava.cz , která Vám umožní přihlašovat či odhlašovat stravu prakticky odkudkoli a kdykoli. Přihlašování probíhá pod uživatelským jménem a je chráněno heslem. V aplikaci najdete vždy aktuální informace o vydané stravě a stavu Vašeho konta. Můžete také sledovat historii Vašich objednávek a plateb za stravu. Na jídelníčku vždy naleznete informaci o alergenech obsažených v konkrétních pokrmech.

Pro přidělení uživatelského jména a hesla, se prosím, zaregistrujte v kanceláři školní jídelny.

Mobilní aplikaci Strava.cz pro telefony a tablety s operačním systémem Android si můžete zdarma stáhnout na Google Play. Odkaz pro stažení najdete na www.strava.cz.

Kontakt:

kancelář ŠJ: 777 350 407 (8:00 - 15:00)

kuchyň: 469 663 839 (7:00 - 13:00)

e-mail: kancelar@skolaprachovice.cz

bankovní účet pro platby stravného: 1145326399/0800 (při platbě vždy uvádějte variabilní symbol = evidenční číslo strávníka)

Finanční norma na nákup potravin (vyhláška č. 107/2008 Sb.):

Strávníci 7- 10 let: 27 Kč

Strávníci 11 - 14 let: 29 Kč

Strávníci 15 a více let: 30 Kč

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují výše uvedeného věku.

Možnosti úhrady stravného žáka

1. bankovním převodem (na základě reálné situace bude každý měsíc poskytnuta informace o částce za stravné, kterou je strávník povinen zaplatit předem na následující měsíc)

2. trvalý příkaz (po předchozí domluvě je možné stravné platit trvalým příkazem - jednotná částka za každý měsíc)

3. hotově v kanceláři vedoucí ŠJ

Stravné se platí vždy předem, nejpozději vždy k poslednímu dni předchozího měsíce, za který se stravné hradí (příklad: stravné na měsíc říjen musí být uhrazeno nejpozději do 30. 9. daného roku). V případě neuhrazení stravného předem nemá strávník nárok na oběd.Přeplatky za stravné na konci školního roku se nevrací, ale převádí se na úhradu stravného v dalším školním roce.

Stav Vašeho účtu zjistíte na www.strava.cz.

Pouze žákům 9. třídy se vrací automaticky přeplatek na účet z kterého je stravné hrazeno nebo v hotovosti po dohodě s vedoucí ŠJ v průběhu letních prázdnin.

Pokud byste i přesto trvali na vrácení přeplatku, je potřeba vyplnit žádost o vrácení přeplatku a doručit ji do školy.