Zvýšení ceny obědů

Více informací naleznete v přiložením dokumentu.

MJ (4. 12. 2019)


Přijímáme přihlášky ke stravování ve školní jídelně ve školním roce 2019/2020. Platnost přihlášky je 1 rok (na každý rok se podává přihláška nová).

Obědy se vydávají v době od 11:25 hodin do 12:45 hodin.

Ve školním roce se obědy přihlašují a odhlašují nejpozději den předem do 13:00 hodin. Pouze ve výjimečných případech ráno v kanceláři školy nebo ve školní kuchyni v době od 7:00 do 7:45 hodin. Neodebrané a neodhlášené obědy jsou považovány za odebrané (za tyto obědy bude započítána úhrada.

Objednávání stravy internetem

V rámci zkvalitňování služeb jídelny Vám nabízíme službu "Objednávání stravy Internetem". Aplikace Strava.cz Vám umožní přihlašovat či odhlašovat stravu prakticky odkudkoli a kdykoli. Přihlašování probíhá pod uživatelským jménem a je chráněno heslem. V aplikaci najdete vždy aktuální informace o vydané stravě a stavu Vašeho konta. Můžete také sledovat historii Vašich objednávek a plateb za stravu. Na jídelníčku vždy naleznete informaci o alergenech obsažených v konkrétních pokrmech.

Pro přidělení uživatelského jména a hesla, se prosím, zaregistrujte v kanceláři školní jídelny.

Mobilní aplikaci Strava.cz pro telefony a tablety s operačním systémem Android a iOS si můžete zdarma stáhnout na Google Play či App Strore. Odkaz pro stažení zde.

Případně pro vstup můžete využít odkaz na úvodní straně internetových stránek pod tímto obrázkem:

Kontakt:

kancelář ŠJ: 469 663 837 (9:30 - 15:00)

kuchyň: 469 663 839 (7:00 - 13:00)

e-mail: zs.prachovice.kancelar@gmail.com

bankovní účet pro platby stravného: 1145326399/0800 (při platbě vždy uvádějte variabilní symbol = evidenční číslo strávníka)

Finanční norma na nákup potravin (vyhláška č. 107/2008 Sb.):

Strávníci 7- 10 let: 24 Kč

Strávníci 11 - 14 let: 26 Kč

Strávníci 15 a více let: 27 Kč

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují výše uvedeného věku.

Možnosti úhrady stravného žáka

1. hotově v kanceláři vedoucí ŠJ

2. složenkou na poště (po předchozí domluvě bude každý měsíc poskytnuta složenka na platbu stravného)

3. bankovním převodem (na základě reálné situace bude každý měsíc poskytnuta informace o částce za stravné, kterou je strávník povinen zaplatit předem na následující měsíc)

4. trvalý příkaz (po předchozí domluvě je možné stravné platit trvalým příkazem - jednotná částka za každý měsíc)

5. jednorázový vklad (vklad libovolné částky, ze které je poté stravné odečítáno)

Stravné se platí vždy předem, nejpozději vždy k poslednímu dni předchozího měsíce, za který se stravné hradí (příklad: stravné na měsíc říjen musí být uhrazeno nejpozději do 30. 9. daného roku). V případě neuhrazení stravného předem nemá strávník nárok na oběd.