Škola používá pro sdělování informací o prospěchu a chování žáků elektronickou žákovskou knížku. Každý rodič získává své originální heslo ke vstupu. Odkaz pro vstup najdete zde na úvodní stránce kliknutím na toto logo:

V případě ztráty přihlašovacích údajů do elektronické žákovské knížky, požádejte o ně svého třídního učitele. Přístupové údaje pro rodiče se předávají pouze do vlastních rukou!

Rodiče, kteří nemají přístup k internetu, mohou využít počítač umístěný ve druhém oddělení družiny  v přízemí školy.