Výchovný poradce školy

Ing. Jitka Holasová

e-mail: zs.prachovice@seznam.cz

konzultační hodiny: vždy po domluvě


pomocný výchovný poradce

1. stupeň: Mgr. Alena Machová

2. stupeň: Ing. Jana Apltauerová


Činnost výchovného poradce

- ve spolupráci s třídními učiteli řeší záležitosti chování a prospěchu dětí ( klima ve třídě, problémové chování - šikana, žáci se specifickými vzdělávacími potřebami, spolupráce s odbornými pracovišti...)

- zodpovídá za kariérové poradenství, volbu povolání a přijímací řízení

- konzultuje problémy s rodiči a dětmi

- vede přehled o žácích se specifickými vzdělávacími potřebami


další informace naleznete zde:

                                                 PPP Chrudim

                                                 PPP Pardubice

                                                 logopedie

                                                 Autismus, Aspergerův syndrom


Další informace o problémových oblastech najdete na následujících internetových stránkách: