Přihlášky pro žáky 2. - 5. třídy lze vyzvednout 1. 9. 2022 od 7:30 hod. do 10:30 hod. u p. Hyksové, nebo 2. 9. 2022 u p. Hantlové nebo Skyvové. (Pro každý školní rok je nutné vyplnit přihlášku novou.)

Provoz školní družiny

Ráno - 6:00 - 7:30 hod.

Odpoledne - 11:30 - 15:30 hod.

Odchody dětí se řídí dle zápisního lístku. Případné změny je nutné oznámit písemně s uvedením data, způsobem odchodu a podpisem zák. zástupce.

Do družiny si děti přinesou starší teplákovou soupravu, tričko, ponožky, ručník, sportovní obuv.

Všechny věci je nutné podepsat a uložit do plátěného pytle.

V letošním školním roce jsou otevřena dvě oddělení:

1. oddělení - vychovatelka Hedvika Hyksová, DiS. (vedoucí vychovatelka)

2. oddělení - vychovatel Roman Alvarez

asistentky - Martina Hantlová, Ilona Skyvová