Mimořádné opatření

poslední aktualizace: 8. 6. v 11:15 hod. 

Informace k nástupu do školy 8. 6. 2020  


Informace k nástupu do školy 25. 5. 2020 


Potvrzení ošetřovného pro rodiče žáků do 13 let je k vyzvednutí ve škole, a to především v dopoledních hodinách. Doporučujeme ale předem napsat na email zs.prachovice@seznam.cz, kdy si přijdete potvrzení vyzvednout. Ne vždy je někdo v dosahu zvonku a přijde otevřít.

Další informace naleznete i zde.Vzhledem k opatřením vlády ze dne 15. 3. o minimalizaci vzájemných kontaktů obyvatel, rušíme bod 4. mimořádných opatření školy (viz níže - předávání pracovních listů) a nahrazujeme tímto textem:

4) Pracovní listy pro žáky I. stupně budou k dispozici také pouze elektronicky. Jejich odevzdávání bude probíhat dle pokynů jednotlivých vyučujících. Žáci je budou odesílat příslušnému vyučujícímu zpětně elektronicky, nebo si je budou ukládat do svého počítače, případně si je vytisknou a uloží doma. Po návratu k běžné výuce předají svým vyučujícím.

Všem žákům a rodičům doporučujeme sledovat a využívat nabídku výukových programů v televizi (např. UčíTelka) a na internetu.


Realizace výuky za mimořádných opatření vyhlášených Ministerstvem zdravotnictví ČR

1) Úkoly budou žákům zadávány elektronicky. Základním předávacím médiem bude Google disk, kam se nemusí žák registrovat. Pro vstup na disk klikněte na ikonu výuka (pod ikonou facebook) na pravé straně internetových stránek www.skolaprachovice.cz, nebo přímo na ikonu pod tímto textem (po vstupu na disk můžete ignorovat tlačítko v pravém horním rohu přihlásit se).

2) Na disku jsou odkazy pro jednotlivé třídy a poté pro jednotlivé předměty. Ve složkách předmětů budou následné složky označené datem - den, kdy by měli žáci úkoly vypracovat.

3) Výukové materiály pro žáky II. stupně by žáci měli vypracovávat dle platného rozvrhu. Plnění úkolů bude obvykle s termínem "do další hodiny daného předmětu dle rozvrhu". Pracovní listy k vyplnění si žáci mohou vytisknout nebo opsat. Termíny a formy odevzdání si každý vyučující stanoví individuálně. Některé pracovní listy mohou být ohodnocené a sloužit jako podklad ke klasifikaci.

4) Pro 2. - 5. třídu budou připravovány vytištěné pracovní listy. Ty budou k vyzvednutí každou středu od 9.00 do 10.30 na stolku za vstupními dveřmi školy. Vypracované úkoly budou žáci odevzdávat nejpozději do následující středy. Místem odevzdání budou poštovní schránky na plotu školy. Některé pracovní listy budou vyučujícími ohodnoceny a mohou sloužit jako podklad ke klasifikaci.

5) Vyučující může využít i jinou formu předání výukových materiálů - např. emailem nebo elektronickou žákovskou jako přílohu zprávy pro rodiče.

6) Nebudou přijímány omluvy typu "nemáme tiskárnu", "nešel nám internet", "nefungovala nám WIFI". Všechny tyto překážky mají řešení. Individuální a specifické překážky v plnění zadaných úkolů lze konzultovat s vyučujícím nebo vedením školy.

7) V případě potřeby mohou žáci využít konzultačních hodin vyučujících. Ty budou každý den v době od 9:00 do 10:00 hod. přes SKYPE. Každého vyučujícího lze nalézt ve SKYPE vyhledavači pod jménem a profilovou fotografií. Při konzultaci musí mít žák z důvodu své identifikace zapnutou kameru. Pokud ji nemá k dispozici, tak alespoň svou fotografii u přihlašovacích údajů

8) Konzultace mimo tuto dobu je nutné si domluvit individuálně - přes email nebo elektronickou žákovskou knížku.

9) Výukové materiály - opakovací úkoly, materiály s nově probíranou látkou, procvičovací úkoly k nově probíranému učivu, internetové odkazy na weby s úkoly k procvičování, youtube odkazy na výuková videa,...

10) Každý vyučující si vede o své výuce záznamy do elektronické třídní knihy.

11) Po ukončení mimořádného opatření bude vyučující v každém předmětu po krátkém zopakování učiva nastudovaného elektronicky pokračovat v běžné výuce.

12) Po nástupu do školy bude učivo probírané v období mimořádného opatření považované za probrané. Žáci budou mít několik dní (počet bude upřesněn dle délky mimořádného opatření) možnost domluvit si další individuální konzultaci s vyučujícím mimo běžné výukové hodiny.

Ing. Jitka Holasová  


Doporučení k úspěšnému samostudiu

1) Je nutné, aby si každý žák stanovil pevný denní režim pro studium.

2) Doporučujeme začít se samostudiem ve stejném režimu jako v době školní docházky.

3) Doporučený čas: začátek 8:00 hod., konec dle potřeby (minimálně do 11:00 hod.) každý všední den.

4) Žáci prvního stupně budou zcela jistě potřebovat aktivní pomoc rodičů.

5) Žáci druhého stupně by měli být schopni vše zvládnout sami, ale ne vždy tomu tak asi bude. Rodičům proto doporučujeme pravidelnou denní kontrolu plnění zadaných úkolů. Zvážit nutnost dohledu a pomoci (s ohledem na individuální schopnosti žáků) je na jejich uvážení. Doporučujeme rovněž přečíst si již dříve zveřejněné materiály na našich webových stránkách "Jak se učit".

Ing. Jitka Holasová   

Informace o způsobu výuky žáků v následujících dnech:

Ve dnech 11. 3. - 13. 3. 2020 pouze individuální domácí opakování probraného učiva.

Od pondělí 16. 3. 2020 budou žáci dostávat studijní materiály a úkoly k vypracování (na funkčním technickém řešením stále pracujeme).

Podrobnější informace o způsobu a formách předávání budou zveřejněny v následujících dnech na webových stránkách školy a prostřednictvím elektronické žákovské knížky.

Ing. Jitka Holasová 


Žádost pro ošetřovné dětí do 13 let je možné vyzvednout ve škole především v dopoledních hodinách.


Dle nařízení ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 10. 3. 2020 se s okamžitou účinností zakazuje "osobní přítomnost žáků a studentů" ve školách a školských zařízeních. Budova ZŠ Prachovice bude proto až do odvolání pro žáky uzavřena, a to včetně družiny. Obědy jsou automaticky odhlášeny. Pedagogové budou žákům pravidelně odesílat studijní materiály a úkoly k domácímu studiu elektronickou cestou (web, elektronická žákovská, emaily, moodle). Žáci budou mít možnost v případě dotazů kontaktovat své učitele elektronicky. Zakázán je rovněž vstup zájmových organizací do školní tělocvičny.

Ing. Jitka Holasová

ředitelka školy