Přijímací řízení na střední školu

.

Zápisové lístky se budou vydávat od 15. března 2020 v ředitelně. S sebou je potřeba přinést občanský průkaz.

aktualizováno 24. 1. 2020

Přehlídka středních škol našeho kraje

1. 11. 2019 (JH)


Schola Bohemia 2019

Výstavní centrum IDEON - Pardubice

zaměření výstavy: nabídka a prezentace středních škol, odborných škol a učilišť

1. 11. 2019 - pátek 8:00 - 18:00 hod.

2. 11. 2019 - sobota 8:00 - 12:00 hod. 

23. 10. 2019 (MM)


Pro 1. kolo přijímacího řízení je možné podat 2 přihlášky do oboru vzdělání bez talentové zkoušky a 2 přihlášky do oboru vzdělání s talentovou zkouškou. V dalších kolech přijímacího řízení není počet přihlášek omezen. Pokud se uchazeč hlásí do dvou oborů vzdělání na jedné škole, musí přesto podat dva formuláře přihlášky.

Termíny podání přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení

obory vzdělání s talentovou zkouškou: nejpozději do pondělí 2. prosince 2019

obory vzdělání bez talentové zkoušky: nejpozději do pondělí 2. března 2020


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanovilo termíny konání jednotné přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení do 1. ročníku oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou ve školním roce 2019/2020.

Jednotná přijímací zkouška formou písemného testu z českého jazyka a literatury a písemného testu z matematiky a jejích aplikací se koná v řádném termínu ve dnech:

Čtyřleté obory vzdělání (včetně nástavbového studia):

1. termín: úterý 14. dubna 2020

2. termín: středa 15. dubna 2020

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu se koná ve dnech:

1. termín: středa 13. května 2020

2. termín: čtvrtek 14. května 2020

aktualizováno 5. 10. 2019 (MM)


Tiskopisy přihlášek ke vzdělávání ve středních školách a v konzervatořích platné ve školním roce 2019/2020 najdete i návod na vyplnění například zde