Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazován


Projekt č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0013756

Příjemce dotace: ZŠ Prachovice

Termín realizace: 1.9. 2019 - 31.8. 2021

Realizujeme šablony tandemové výuky, čtenářský klub, CLIL ve výuce na ZŠ, doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, zapojení odborníka z praxe do výuky ZŠ, projektový den ve škole, projektový den mimo školu, školního asistenta pro ZŠ a pro školní družinu, vzdělávání učitelů zaměřené na inkluzi.