Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování 

Projekt č. CZ.02.03.X/0.0/0.0/16.022/0005593

Příjemce dotace: ZŠ Prachovice

Termín realizace: 1.9. 2017 - 31.8. 2019

Realizujeme šablony vzájemné spolupráce pedagogů, tandemovou výuku, čtenářský klub a klub logických her, spolupráce a realizace CLIL učitelů ve výuce, doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, školního asistenta a vzdělávání učitelů zaměřené na inkluzi.