Chodím do práce v Pardubickém kraji 

Škola je partnerem Gymnázia, Pardubice, Mozartova v projektu, reg.č. CZ.1.07/1.1.00/44.0012 "Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji". Gymázium umožňuje našim žákům ze 7. až 9. ročníků realizaci praktických laboratorních cvičení z předmětů přírodověda, fyzika a chemie. Cvičení probíhají v laboratořích gymnázia pod vedením středoškolských učitelů v návaznosti na Školní vzdělávací program Základní školy Prachovice. Žáci získají nejen množství vědomostí ale i praktických dovedností v přírodovědných oborech. V rámci projektu jsou naplánovány také čtyři exkurze vztahující se k podporovaným oblastem ( IQ park Liberec, elektrárna Hučák v Hradci Králové, 2x ZOO Praha).

Někteří žáci školy se zúčastnili aktivit v rámci projektu "Chodím do práce v Pardubickém kraji" reg.č. CZ.1.07/1.1.28/02.0044. Realizátorem projektu byla Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje a doba realizace byla od 1.4. 2013 do 31.12. 2014. Cíle projektu bylo navázat spolupráci institucí počátečního vzdělávání s aktéry na trhu práce v Pardubickém kraji. Vybraní žáci školy se zúčastnili aktivity č.1 Odborné stáže žáků šité na míru. Žáka strávil část dne ve vybraném subjektu po boku konkrétního pracovníka vykonávajícího jasně definovanou profesi Žák se stal členem pracovního týmu a vyzkoušel si některé pracovní povinnosti.