„Víceúčelové sportovní hřiště ZŠ Prachovice – Lehkoatletické sportoviště“