Zážitková škola v přírodě

Slunné mariánské léto prožilo 17 žáků vybraných z 5. - 8. třídy v rekreačním areálu firmy CEMEX. Během pěti dnů si účastníci otestovali své fyzické síly, vůli a přístup k plnění povinností. Ač byla akce benefitem pro snaživé jedince loňského školního roku, pobyt skýtal náročné pracovní tempo. Všem patří obdiv, potlesk a uznání. A velký dík sponzorovi akce - firmě CEMEX, panu Votavovi za ODBOROVÝ SVAZ STAVBA ČR, pedagogickému personálu a paní Martině Šafářové v roli nejen zdravotníka.

 vedoucí akce Marie Hřebíková