Recyklace (23. 5. 2022)

V pondělí na naší škole proběhly besedy s lektorem na téma recyklace. Tohoto programu se zúčastnili žáci druhé až sedmé třídy.