Beseda s hercem

30.03.2021

V pondělí 29. 3. 2021 proběhla ve virtuálním prostředí naší školy beseda žáků 7. roč. s hercem královéhradeckého Divadla Drak Dominikem Linkou.

Čas příjemně ubíhal, žáci i učitelé se ptali na to, co je zajímá, sympatický pan Linka zajímavě odpovídal. Dozvěděli jsme se tak o jeho cestě k divadlu, oblíbených školních předmětech, nárocích, které jsou na herce kladeny, o typech loutek i o možnostech další spolupráce. Loučili jsme se s nadějí na brzkou osobní návštěvu divadelního představení, které si z programu Divadla Drak, hned jak to bude možné, vybereme.

Chválím všechny zúčastněné žáky, chovali se vzorně, a doufám, že je beseda obohatila stejně jako mě.

Mgr. Irena Ostatková