Přírodopis v 6. třídě - houby (leden 2020)

Lednové učivo přírodopisu v 6. třídě patřilo tématu HOUBY. Díky spolupráci s Univerzitou Pardubice jsme mohli během 14 dnů sledovat kultury plísní.