Přehlídka středních škol - 9. třída (24. 10. 2019)

Ve čtvrtek 24. října 2019 vycestovali nejstarší žáci do Chrudimi. Původní akci Přehlídka středních škol se podařilo obohatit vzdělávací exkurzí zaměřenou na geologii a historii. V Heřmanově Městci jsme shlédli interiér kostela sv. Bartoloměje s kryptou a viděli práci kameníků při dláždění žulovými kostkami. Pěší cestou od Regionálního muzea, v jehož sále probíhala prezentace škol, do náměstí jsme doslova klopýtli o mosazné kostky Stolperstein. Ve Vodních zdrojích neunikla našim očím pestrá sbírka minerálů a hornin, dále pravěký obraz okolí naší školy před miliony let. Muzeum barokních soch nás upoutalo filmovým příběhem o vzniku morového sloupu Proměnění Krista a společnými silami jsme během prohlídky vyplňovali pracovní list. Naše zážitky máme zaznamenané ve fotogalerii.

25. 10. 2019 (MH)