Bubnování a Divadlo jednoho herce (28. 11. a 3. 12. 2019)

Bubnování na plastové sudy a kovové nádobí pod vedením bubenického instruktora podpořilo rytmické cítění u žáků 1.stupně. Tato aktivita měla u žáků úspěch!

Divadlo v podání jednoho člověka bylo zajímavé a obdivuhodné. Jednoduché rekvizity, gesta a trefná mimika, to vše dotvářelo celý výstup. Na programu byla pohádka O lišce Bystroušce (pro mladší žáky) a Jan zvaný Hus (pro starší žáky).