5. třída - Badatelská výuka přírodovědných předmětů v terénu (9. 12. 2021)

Vyučování páté třídy probíhá v letošním prvním pololetí velmi často v terénu. Tentokrát jsme si nastudovali informace o zavlečeném druhu nutrie říční (Myocastor coypus) a podle fotografií namalovali velmi zdařilé ilustrace. Bonusem propojování výuky v učebně s pozorováním přímo na stanovišti ve vhodné lokalitě pro nás byla skupinka pěti nutrií, které jsme pozorovali přímo u rybníku Habřiňák. Propojovat hodiny přírodovědy, vlastivědy a tělesné výchovy se prostě vyplatí!

 Mgr. Marie Hřebíková