4. třída - Výtvarná výchova

Stavíme modely ze stavebnice při hodině Výtvarné výchovy.