4. třída - Výlet do Prahy

Dne 20. 12. jela 4. třída na výlet do Prahy. Navštívila Národní muzeum, Václavské a Staroměstské náměstí, Karlův most.