4. třída - Hodina informatiky 

Zkouška Morseovy abecedy.