3. a 4. třída - Vybíjená

Druhý ročník turnaje ve vybíjené mezi 3 a 4. třidou.