3. a 4. třída - Mimořádné události

Děti si vyzkoušely resuscitaci, obvázat ránu a dozvěděly se spoustu důležitých informací.