2. třída - Mimořádné životní situace a první pomoc 

Žáci druhé třídy a projektové dopoledne: Mimořádné životní situace a první pomoc. Pro děti spousta nových vědomostí a dovedností. Velmi přínosně strávený čas.