1. třída - Sběr víček 

Také prvňáčci se zapojili do sběru víček.