1. třída - Pracovní činnosti

Naše 1. práce s dřevěnými kostkami.