1. třída - Pohybové aktivity (2. 11. 2021)

Prvňáci si v úterý 2. 11. vyzkoušeli pod vedením zkušeného trenéra trochu jinou pohybovou aktivitu v hodině tělesné výchovy než je obvyklé. Byla sranda, děti si cvičení užily a rychle pochopily pravidla nových her.