1. a 2. třída - na farmě (10. 6. 2022)

10. června žáci 1. a 2. třídy navštívili zemědělskou farmu v Uhříněvsi u Prahy. Děti se zábavnou formou seznámily se znalostmi o chovu krav a prasat a s pěstováním zemědělských plodin.