Zážitky z prázdnin - 3. třída (17. 9. 2019)

Prázdninovým úkolem třeťáků bylo psát každý týden pár vět o svých zážitcích do deníku. Většina z nich úkol splnila na výbornou. Dokonce své deníky vyzdobili obrázky, vstupenkami, fotkami a různými letáčky. O výtvarné výchově jsme pro deníky udělali nástěnku doplněnou o prázdninové vzpomínky.