Zájmové kroužky

V letošním školním roce se žáci zapsali do těchto kroužků:

keramika

divadelní kroužek


Zájmové aktivity ve školní družině:

pohybové hry

výtvarné činnosti

rukodělné činnosti

korálkování

míčové hry

počítačová gramotnost