Soutěž v AJ (23. 1. 2020)

Dne 23. ledna 2020 se v naší škole uskutečnil 4. ročník Soutěže v anglickém jazyce. V letošním roce se zúčastnilo 18 žáků ve dvou kategoriích. Tu první (6. a 7. třída) vyhrál Mario Lakatoš ze 6 . třídy, na 2. místě se umístil David Rác a 3. místo obsadil Marek Theuer, oba ze 7. třídy. Vyšší kategorii (8. a 9. třída) vyhrál David Nguyen z 8. třídy a byl následován Václavem Lehkým z 8. třídy na 2. místě a bronzovou příčku získal Lukáš Dušek z 9. třídy. Děkuji všem účastníkům za odvahu poměřit svoje znalosti a dovednosti v cizím jazyce, gratuluji vítězům a už se těším na příští ročník.

Jana Apltauerová, vyučující anglického jazyka