Slavností zahájení školního roku (4. 9. 2023)

Dva měsíce krásných prosluněných prázdnin utekly jako voda a nastal čas návratu žáků do školních lavic. Někteří se těšili více, někteří méně, ale nejvíce zvědaví byli určitě naši prvňáčci. Čtvrtého září s úsměvem na tváři netrpělivě čekali před školou v doprovodu svých rodičů i prarodičů a očekávali příchod učitelek. Všechny žáky i prvňáčky přivítala zástupkyně a ředitelka školy a několik vřelých slov pronesla i starostka. Našim prvňáčkům i ostatním žákům přejeme, aby se jim ve škole všechno dařilo a celý školní rok byl pro ně úspěšný a přínosný.