Recyklování v praxi - celoškolní akce (26. 9. 2019)

CEMEX podpořil celodenní výuku

Ve čtvrtek 26. září 2019 poskytla firma CEMEX zázemí a nemalou finanční podporu pro celodenní výuku žáků naší základní školy. Všechny třídy se v úvodní části společně seznámily s firmou, s pravidly recyklace plastů a následující hodiny se up-cyklovalo, tedy vyrábělo. Z již použitých plastových obalů se staly druhotné suroviny pro zajímavé předměty. Nahlédněte do fotogalerie, jak byli žáci s pedagogy, asistenty i panem školníkem šikovní.

aktualizováno 3. října 2019 (MH)