Pravěk - 4. třída

Během prvního čtvrtletí se žáci 4. ročníku v rámci vlastivědy, českého jazyka, praktických činností a výtvarné výchovy zabývali životem v pravěku. 

4. 11. 2019 (VCh)