Poznej své okolí - 5. třída

Autobus v 7:52 jsme stihli v kvapném tempu a k autobusu přiběhli jako vycvičená jednotka. Přestože poznávání části Heřmanova Městce bylo na pár hodin, takřka minut, zážitků nás čekalo mnoho. Žáci si prošli náměstí s pracovními listy, věnovali se pozorování dělníků opravujících budovu, navštívili kostel sv. Bartoloměje, prohlédli si exteriéry zajímavých domů, někteří žáci si pořizovali fotografie těchto staveb pro výuku informatiky. Společně jsme si vysvětlili princip letních hodin na zdi kostela, posvačili v příjemném prostředí a čirou náhodou se seznámili s jestřábem Harrisovým díky panu Stránskému, který tou dobou odpočíval na lavičce před cukrárnou. Žáci v zámeckém parku zkusili najít podle plánku několik stromů, prošli se s jestřábem k rybníku a s paní Čížkovou z infocentra absolvovali kvíz o Heřmanově Městci. Každý žák si vybral odměnu. Vrátili jsme se v pořádku, žáci se shodli, že se jim akce líbila. Další fotografie a videa jsou na školním FB.

třídní učitelka Marie Hřebíková