Pasování na čtenáře

V úterý 21.6. byli prvňáčci slavnostně pasováni na čtenáře a jejich paní učitelka na regentku, která bude dále rozvíjet jejich čtenářské dovednosti. Na závěr přednesli rodičům několik básniček ze slabikáře. Odměnou jim byly dárečky a bezplatná roční permanentka do obecní knihovny. Všem děkujeme za zdařilou akci.