Okénko do distanční výuky

 

V pondělí 29. 3. 2021 proběhla ve virtuálním prostředí naší školy beseda žáků 7. roč. s hercem královéhradeckého Divadla Drak Dominikem Linkou.

Prachovické základní škole se podařilo oslovit muzeum ve Zlíně s nabídkou uspořádat on-line návštěvu. Díky vzájemné dohodě jsme se stali pilotní školou pro vyzkoušení edukačního programu, který nyní bude v nabídce muzea i pro ostatní školy. Absolvováním programu "Náš malý zákazník, náš velký pán" se žáci seznámili s historií Baťových závodů, které...

Středa 17. března probíhala v 9. třídě v návaznosti na den předchozí. Opět jsem se setkali s Mgr. Táňou Klementovou a jejími kolegy ve virtuální dílně s názvem Život by mohl být tak krásný.

Žáci 9. třídy si v úterý 16. března 2021 rozšířili obzor vědomostí týkajících se druhé světové války. Zajímavou dílnu připravili lektoři Židovského muzea v Praze a Muzea romské kultury v Brně. Během vyučovací hodiny měl každý žák prostor pro diskuzi, kladení otázek, měl možnost nahlas předčítat textové záznamy s výpovědí pamětníků.