Badatelem v regionu - Synagogy a židovské hřbitovy

Patnáct žáků šesté a sedmé třídy, kteří se rádi vzdělávají alternativně, zavítalo do Heřmanova Městce, Luže a Hroubovic s plánky, mapami, pracovními listy a brožurkou pro vyhledávání informací zaměřených na židovskou národnost pobývající v našem regionu od šestnáctého do první poloviny minulého století. Během jednodenního projektu mimo školu se chlapci a děvčata dozvěděli zajímavé informace od průvodkyně Marie Hrstkové a Ing. Olgy Čížkové z IC v Heřmanově Městci, která naše putování doprovázela.

Marie Hřebíková