7. 8. 9. třída - Heydrichiáda (13. 5. 2022)

V pátek 13. 5. 2022 jsme vyrazili s žáky 7.,8. a 9. třídy do Pardubic na akci s názvem Heydrichiáda 80. Nejdříve se nás ujali zaměstnanci Památníku Zámeček. Žáci vyslechli komentovanou přednášku na téma Heydrichiáda zakončenou krátkým filmem. Ten pojednával o době před a po atentátu na říšského protektora R. Heydricha. Následně jsme se přesunuli na louku, kde byl postaven dobový polní tábor Československé armády ve Velké Británii z období roku 1940-1945. Žáci si mohli prohlédnout polní kuchyni, polní poštu, prezentaci zbraní, operačního materiálu (padák, oblečení) a radiového vybavení. Proběhl tu komentovaný výklad o vystavených exponátech a názorná ukázka s výkladem, jakým způsobem se musel chovat každý parašutista vysazený na území protektorátu, aby nebyl odhalen německou policií. V závěru exkurze jsme si prohlédli památník u místa, na kterém byli popravování lidé při druhé Heydrichiádě. V pondělí 16. 5. 2022 jsme celou akci zakončili ve škole prezentací, video ukázkami a vyplněním pracovních listů.