5. třída - Podnebné pásy a krajina

V 5. třídě začínáme s projektem do přírodopisu - Podnebné pásy světa a krajina. Žáci jako zdroj informací používají nově zakoupené pomůcky.