3. třída - Prvouka

Žáci si vyzkoušeli rozmnožování rostlin semeny, řízky a hlízami.