3. třída - Praktické činnosti

Při tvoření s krabičkami si žáci rozvíjeli vlastní fantazii.