2. a 3. třída - Polytechnická výchova

Ve dnech 10. a 11. 1. se uskutečnil ve druhé a třetí třídě projektový den z oblasti polytechnické výroby. Děti navštívily truhlářskou dílnu a školní dílnu, kde si vyzkoušely samy opracovat dřevo. Nakonec postavily stavby z dřevěných hranolků. Děti to moc bavilo. Ivana Strmisková a Alena Machová