1. třída - Výtvarná výchova

Tvoření s přírodninami pokračovalo v 1. třídě i ve Vv.